Tòa nhà EZ, Ngõ 172 Nguyễn Tuân

Thanh Xuân - Hà Nội

+8458 901 1988

Hỗ trợ 24/7

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Thời gian hoạt động

Sân Golf Elinkgolf - Miền Bắc

1,900,000 

Địa chỉ:

Long Biên, Hà Nội

Dịch vụ kèm theo:

1,450,000 

Địa chỉ:

Quốc lộ 6, Hòa Bình

Dịch vụ kèm theo:

1,450,000 

Địa chỉ:

Lương Sơn, Hòa Bình

Dịch vụ kèm theo:

1,300,000 

Địa chỉ:

Xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Dịch vụ kèm theo:

1,400,000 

Địa chỉ:

Tam Điệp - Ninh Bình

Dịch vụ kèm theo:

1,500,000 

Địa chỉ:

KDC Thái Học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

Dịch vụ kèm theo:

1,450,000 

Địa chỉ:

xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Dịch vụ kèm theo:

1,900,000 

Địa chỉ:

Đồ Sơn, Hải Phòng

Dịch vụ kèm theo: